JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ

KİTABIN BASIM YILI : 2009

TOPLAM SAYFA SAYISI : 350

TEKNİK ÖZELLİKLER : 18,5×27,5 cm ebadında,  1.hamur beyaz kağıta basılı , 1.kalite, Amerikan Bristol mat selefon karton kapaklı.

KİTAP İÇERİĞİ : Kitap içerisinde jeolojik harita, kesit ve diğer çizimlerle ilgili toplam 237 ayrı uygulama yer almaktadır. Ayrıca oldukça fazla sayıda (411 adet) şekil, harita ve çizim bulunur. Şekillerin önemli çoğunluğu bilgisayar ortamında son derece güzel, temiz ve titiz bir şekilde çizilmiştir. Öğrencilerin jeolojik haritalarla ilgili konu ve çizimleri, çeşitli uygulamalar ve yorumlarını kolaylıkla anlayabilmeleri için sade bir dil kullanılmıştır. Uygulamalar, kolaydan zora ve en temel konulardan daha karmaşıklara doğru belirli bir düzende verilerek, öğrencilerin anlatılan konuları kolay anlamalarına imkan sağlanmaya çalışılmıştır. Kitap, 14 Bölüm ve toplam 300 sayfadan oluşmaktadır. Kitaptaki önemli konular, ayrı ana bölüm başlıkları yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Kitapta ayrıntılı açıklamaları yapılan ana bölümler şunlardır : Topografik haritalar, jeolojik harita ve kesitler, kayaçlar ve tektonik deformasyonları, yatay, düşey eğimli tabakaların jeolojik haritalarda gösterilmeleri, doğrultu çizgileri, Mostralar, uyumsuzluklar, kıvrımlar, faylar, magmatik kayaçlar, güncel yüzey tortulları, eşyükselti eğrisi içermeyen jeolojik haritalar, genel harita uygulamaları

KİTAP FİYATI : 150 Tl