TEMEL JEOLOJİ PRENSİPLERİ

KİTABIN BASIM YILI : 2013

TOPLAM SAYFA SAYISI : 484

TEKNİK ÖZELLİKLER : 16×24 cm ebadında,  ithal roman 60 gr. enzo kağıda basılı , 1.kalite, Amerikan Bristol mat selefon karton kapaklı.

KİTAP İÇERİĞİ : Yerbilimleri anlamına gelen jeoloji, esas itibariyle bir doğa bilimidir. insanoğlu yaşamın ilk günlerinden bugüne değin sürekli olarak jeolojinin uğraştığı konular ile hep temas halinde olmuştur. Hatta, insanoğlu geçmişte yaşadığı devirlerin önemli bir kısmına jeolojiden aldığı bazı terimlerle ad vermiştir. Taş devri, yontma taş devri cilalı taş devri, tunç devri, kömür devri, petrol devri vb. Bu kitap, jeolojinin temel bazı konularına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasında, Jeoloji mühendisliği lisans öğrenimindeki ders müfredatı ve konuları esas alınmaya gayret edilmiştir. Kitabın amacı, öğrencilerimizin genel jeoloji ile ilgili ihtiyaç duydukları Türkçe kaynaklı konular yönünden onlara yardımcı olmaktır. Temel jeoloji, esas itibariyle çok geniş konular içerir. Ancak, kitabın hazırlanmasında ayrıntılardan kaçınılmış, mümkün olduğunca sadelik ve öz anlatım tercih edilmiştir. Kitap, jeoloji mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra, yerbilimlerinin değişik ilgi alanları ile uğraşan başta jeofizik ve maden mühendisliği öğrencilerinin de yararlanabileceği bir şekilde hazırlanmıştır. Diğer yandan üniversitelerimizde temel jeoloji bilgisi de öğretilen inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, ziraat mühendisliği, jeomorfoloji,  biyoloji ve diğer bölümlerdeki  öğrencilerin de, bu kitaptaki tüm konu ve anlatımlardan bir ders kitabı olarak rahatlıkla yararlanmaları mümkündür. Kitap içerisinde yer alan ana bölümler şunlardır: jeolojiye giriş , yerküresinin genel özellikleri, mineraller, kayaçlar, magma, plütonizma ve volkanizma, metamorfizma, tabaka ve tabakalı yapılar, kıvrımlar, çatlaklar, faylar, çizgisel yapılar, klivaj, levha tektoniği, depremler, mühendislik jeolojisi ve uygulama alanları, malzeme jeolojisi, yararlanılan kaynaklar.

KİTAP FİYATI : 120 TL