ÖNSÖZ

Bu kitap, ilk baskısı 1999 yılında yapılan “Temel Jeoloji Prensipleri” isimli kitabın hazırlanmış 3. baskısıdır. Elinizdeki kitap, önceki baskı bilgileri, yeniden bilgisayar ortamınde revize edilerek, güncelleştirilmiş ve genişletilerek hazırlanmıştır.

Yerbilimleri eğitim-öğretimine yeni başlayan jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri ve Jeoloji dersi okutulan diğer bölüm öğrencileri, Genel Jeoloji ile ilgili dersleri çoğu kez zorunlu bir ders olarak okumaktadırlar. Bu kitabın hazırlanmasında, Jeoloji Mühendisliği lisans öğrenimindeki ders müfredatı ve konuları esas alınmıştır. Kitabın amacı, öğrencilerimizin genel jeoloji ile ilgili ihtiyaç duydukları Türkçe kaynaklı konularda onlara yardımcı olmaktır. Temel Jeoloji esas itibariyle çok geniş konular içerir. Ancak, kitabın hazırlanmasında ayrıntılardan kaçınılmış, mümkün olduğunca sadelik ve öz anlatım tercih edilmiştir.

Kitap, Jeoloji mühendisliği öğrencileri yanısıra, yerbilimlerinin değişik ilgi alanları ile uğraşan başta Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği öğrencilerinin de yararlanabileceği bir şekilde hazırlanmıştır. Diğer yandan üniversitelerimizde temel jeoloji bilgisi de öğretilen İnşaat mühendisliği, Çevre mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Jeomorfoloji ve Coğrafya bölümü ve diğer bazı bölümlerdeki öğrencilerin de, bu kitaptaki tüm konu ve anlatımlardan bir ders kitabı olarak rahatlıkla yararlanabilmeleri mümkündür.

Kitabın hazırlanması ve yazımı aşamasında özellikle şekil ve metinlerde büyük dikkat ve titizlik gösterilmiştir. Buna rağmen gözden kaçmış olabilecek yanlışları, kitabın ileriki baskılarında düzeltilebilmesi bakımından bildirmek zahmetinde bulunacaklara şimdiden teşekkür ederiz. Diğer taraftan kitabı okuyan ve öğrencilerine tavsiye ederek okutacak olan değerli meslektaşlarımızın yapacakları olumlu eleştirilerini, katkı olarak kabul edeceğimizi ve memnuniyetle karşılayacağımızı burada belirtmek isteriz.

Kitabın öğrencilerimize yararlı olmasını dileriz.

2013, ANKARA,

Prof. Dr. M.Erkan KARAMAN Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ