YAPISAL JEOLOJİ

KİTABIN BASIM YILI : 2013

TOPLAM SAYFA SAYISI : 523 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 16×24 cm ebadında, ithal roman enzo kağıta basılı, 1.kalite, Amerikan Bristol mat selefon karton kapaklı.

KİTAP İÇERİĞİ : Kitap, Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde okutulan Yapısal Jeoloji ders müfredatlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Konuların kolay anlaşılabilmesi için şekiller, bilgisayar ortamında son derece itinalı ve temiz şekillerde çizilmiş, anlatımda son derece sade bir dil kullanılmıştır. Uygulamalar, kolaydan zora ve en temel konulardan daha karmaşık olanlarına doğru belirli bir düzen içerisindedir. Kitapta ayrıntılı anlatımları yapılan ana bölüm başlıkları şunlardır. Kayaçları etkileyen kuvvetler ve gerilmelerı, çatlaklar, faylar, doğrultu atımlı fay zonları ve jeolojik özellikleri, kıvrımlar, klivaj, çizgisel yapılar, levha tektoniği, düzlemsel ve çizgisel yapılar, V–kuralı, ortografik çizim ve uygulamaları, stereografik çizim ve uygulamalarıi, yapısal jeoloji uygulamalarında kullanılan başlıca diyagramlar,  kaynaklar.

KİTAP FİYATI : 150 Tl