YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. M. Erkan KARAMAN

1953 yılında Gelibolu‘da doğan yazar, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Kısa bir süre TPAO’da çalışan Karaman 1979 yılında M.T.A Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1978 yılında Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne asistan olarak geçiş yapan yazar, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı bölümde tamamladı. 1984 yılında Isparta Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne Yard.Doç. olarak atanan KARAMAN, 1990 yılında Doçent ünvanı aldı.

1995 yılında Akdeniz Üniversitesi ‘ne geçen yazar, 1996 yılında aynı üniversitenin mühendislik fakültesinde Profesör kadrosuna atandı. Akdeniz Üniversitesi Senatörlüğü, Merkezi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile bulunduğu Isparta ve Antalya mühendislik fakültelerinde fakülte kurulu üyeliği ve yönetim kurulu üyelikleri gibi bir çok akademik ve idari görevler üstlendi. Diğer yandan, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün kurulması ve lisans ve lisansüstü öğretime geçmesi için yoğun çalışmalar yaptı ve bu konuda etkin görevler üstlendi.

Yazar, Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün kuruluşundan itibaren 4 ayrı dönem boyunca “Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı” ve iki ayrı dönem (6 yıl) Akdeniz Universitesi senatörlüğü ile bir dönem (4 yıl) Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Şimdiye kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunan yazarın çok sayıda yurt içi, yurt dışı makaleleri, ulusal, uluslararası bildirileri ile çeşitli danışmanlık ve projeleri mevcuttur. İngilizce, Fransızca bilen yazar evli ve bir çocukludur.